Skip to main content

人生五十年——敦盛

· 2 min read
散步
info

据传说中,织田信长最喜欢的能乐。当然我也很喜欢,出自能乐《敦盛》的谣曲。

常思人世漂流无常,譬如朝露,水中映月 。

刹那繁华瞬间即逝,风流人物,今非昔比。

人生五十年,莫非熙熙攘攘,浮生幻梦。

名垂青史,功败湮灭,只是宿命因果 。

一念之间,有何可惜,急至京都忧心难忍。

狱门示众,敦盛之首,窃而归家传僧供奉。

叹息如烟,人间无常,人生五十年。

莫非熙熙攘攘,浮生幻梦。

日本的幕府时代,开始于两大武士氏族的殊死战争,史称“ 源平合战”。当时,平氏已经掌握朝政十数年,以太政大臣 平清盛为首的平氏一门,遍布朝野,权倾天下。他们逐渐脱离了武士的生活,终日沉醉于音乐和诗歌之中,与平安朝以来奢靡浮华的公卿如出一辙。而源氏蛰居多年,一旦起事,在东国山野丛林中浴血奋战,心中只知仇恨,并无风雅。就此对比,胜负似乎就已经很明显了,两家仅对战了五年的时间,就以平氏彻底灭亡、源氏开创幕府时代而告终。 平敦盛是平氏的旁支,官至从四位下春宫大夫,平清盛弟修理大夫经盛之子,和清盛去世后的平氏领袖宗盛是堂兄弟。传说他容貌娇艳,多才多艺,尤其深通音乐,擅吹横笛。若能长在朝中,也许风雅一时无二,京城百姓也要为之倾心吧。但可惜源氏杀来,平氏西退。行军之中,烟尘扑面,发髻难梳;对阵之间,鼙鼓雷响,雅乐无用。到了元历二年(1185)二月,爆发了著名的一之谷合战,年仅十六岁的敦盛参加了这场战役,并且就此首身分离。

Loading Comments...